Kurs przewodnicki

Corocznie, od wielu już lat, organizowany jest w naszym kole kurs przewodnicki. Trwa on przez okres około 1,5 roku, a zaczyna się najczęściej końcem października lub początkiem listopada. Gromadzą się na nim osoby pragnące poszerzyć swą wiedzę o regionie, nabyć umiejętności orientacji w terenie górskim, pracy z mapą i kompasem, a także lubiący się dobrze bawić przy ognisku i gitarze. Dwa razy w tygodniu odbywają sie wykłady kursowe z szeroko pojętej problematyki gór i przewodnictwa, prowadzone przez specjalistów w danych dziedzinach. Mniej więcej co miesiąc organizowane są wyjazdy kursowe na teren objęty uprawnieniami. W okresie wakacji obowiązkowe jest odbycie praktyki przewodnickiej na jednym z dwóch obiektów turystycznych, którymi opiekuje się Koło, a są to: Studencka Baza Namiotowa w Wisłoczku k. Rymanowa Zdroju oraz Chatka Studencka w Zyndranowej k. Barwinka. Praktyka ta polega na opiece nad ww. obiektami oraz obsłudze ruchu turystycznego, często jest niezwykle barwnym i niezapomnianym przeżyciem.

Kursu kończy się egzaminem wewnętrznym. Zdany egzamin uprawnia do uzyskania blachy przewodnickiej naszego Koła. Ukończenie kursu i złożenie egzaminu wewnętrznego uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego przed Komisją powołaną przez władze wojewódzkie i zdobycia uprawnień przewodnickich.

O terminie rozpoczęcia kursu informować będziemy na naszej stronie internetowej, FB oraz pojawią się plakaty na rzeszowskich uczelniach, a dodatkowe informacje można uzyskać drogą mailową lub telefoniczną.

Serdecznie zapraszamy do naszego grona!


Wejść: dzisiaj: 203, wszystkich od 18.10.11: 1 074 615
Projekt i wykonanie strony: Web-Dipper