Kurs przewodnicki

Corocznie, od wielu już lat, organizowany jest w naszym kole kurs przewodnicki. Trwa on przez okres około 2 lat, a zaczyna się najczęściej końcem października lub początkiem listopada. Gromadzą się na nim osoby pragnące poszerzyć swą wiedzę o regionie, nabyć umiejętności orientacji w terenie górskim, pracy z mapą i kompasem, a także lubiący się dobrze bawić przy ognisku i gitarze. Dwa razy w tygodniu odbywają sie wykłady kursowe z szeroko pojętej problematyki gór i przewodnictwa, prowadzone przez specjalistów w danych dziedzinach. Mniej więcej co miesiąc organizowane są wyjazdy kursowe na teren objęty uprawnieniami czyli Bieszczady, Beskid Niski oraz przyległe Pogórza: Przemyskie, Dynowskie, Strzyżowskie oraz Ciężkowickie. W okresie wakacji obowiązkowe jest odbycie praktyki przewodnickiej na jednym z dwóch obiektów turystycznych, którymi opiekuje się Koło, a są to: Studencka Baza Namiotowa w Wisłoczku k. Rymanowa Zdroju oraz Chatka Studencka w Zyndranowej k. Barwinka. Praktyka ta polega na opiece nad w/w obiektami oraz obsłudze ruchu turystycznego, często jest niezwykle barwnym i niezapomnianym przeżyciem.

Pierwszy rok kursu kończy się egzaminem wewnętrznym w Kole. Zdany egzamin uprawnia do uzyskania blachy przewodnickiej naszego koła na teren Beskidów Wschodnich. Ukończenie całęgo dwu letniego kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego przed Komisją powołaną przez władze wojewódzkie i zdobycia uprawnień przewodnickich.

O terminie rozpoczęcia kursu informować będziemy na naszej stronie internetowej, pojawią się również plakaty na rzeszowskich uczelniach, a dodatkowe informacje można uzyskać drogą mailową. Szczegóły dotyczące aktualnego kursu znaleźć można na podstronie "Nowinki kursowe".

Serdecznie zapraszamy do naszego grona!


Wejść: dzisiaj: 313, wszystkich od 18.10.11: 724 969
Projekt i wykonanie strony: Web-Dipper